Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumu veidi:

 • Attaisnojuma dokumentu pārbaude, grāmatošana un apstrāde
 • Rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana klientam
 • Ikmēneša PVN deklarācijas sagatavošana ar pielikumiem, izmantojot EDS sistēmu
 • Darba algas, slimības naudas, atvaļinājuma naudas, darbinieku personīgo kontu kārtošana, darba algas izmaksu saraksta sagatavošana.
 • Krājumu inventarizācija
 • Debitoru un kreditoru uzskaite
 • Ieņēmumu un izdevumu aprēķins
 • Gada pārskata sastādīšana un citu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID, izmantojot EDS sistēmu
 • Gada ienākuma deklarācijas sagatavošana un iesniegšana EDS sistēmā
 • Operatīvās bilances sagatavošana un iesniegšana vadībai, bankām un līzinga kompānijām.
 • Konsultācijas
Grāmatvedība

Grāmatvedības pakalpojumu izcenojumi.

Grāmatvedības pakalpojumu cenas ir atkarīgas no dokumentu apjoma un darījumu skaita mēnesī un no zemāk norādītajiem faktoriem:

 • uzņēmuma komercdarbības veida,
 • darbinieku skaita,
 • uzņēmuma struktūrvienību skaita,
 • pamatlīdzekļu daudzuma,
 • nepieciešamo pārskatu skaita.

Mūsu uzņēmums ir ieinteresēts ilgtermiņa sadarbībā, tāpēc pakalpojuma cena tiek noteikta, pamatojoties uz vidējo dokumentu skaitu mēnesī, un tiek paaugstināta tikai tādos gadījumos, ja to skaits būtiski palielinās.

Pilnīgi precīza samaksa par grāmatvedības pakalpojumiem tiek noteikta, grāmatvedim detalizēti iepazīstoties ar uzņēmuma dokumentāciju.